Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett strukturerat sätt arbeta systematiskt med brandskyddet i ditt företag.

Enligt lagen om skydd mot olyckor måste alla som bedriver verksamhet i en byggnad bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de lagar och regler som finns. Detta innebär en skyldighet att verka för att förebygga brand samt hindra och begränsa skador av brand.

Denna checklista hjälper dig i detta arbete. Punkter som ingår i checklistan avser t.ex. att identifiera kraven på brandskyddsarbetet, upprätta en verksamhets- och byggnadsbeskrivning och upprätta utbildningsplaner.

(ID 1518)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2023
Brandskyddspolicy 2023
Brandskyddsregler 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2023
Förteckning brandskyddsutrustning 2023
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2023
Instruktion brandskyddskontroll 2023
Instruktion vid brandlarm 2023
Personalhandbok 2023
Protokoll brandskyddskontroll 2023
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2023
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2023