Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att aktivt motverka och därmed också skydda dig mot de risker som finns när du surfar på internet.

Internetsäkerhet är viktigt idag då de flesta datorer är uppkopplade konstant. Vanligtvis är datorsystemet mer sårbart än det kan förefalla vid första anblick. Nyckeln till ett säkert system är att se över flera olika områden. Det räcker oftast inte att endast åtgärda en detalj. Det är helheten som skyddar, och en kedja är inte starkare än den svagaste länken.

Genom att se över punkterna i denna checklista kan du undvika en hel del tråkiga överraskningar. Bland punkterna som bör kontrolleras finns antivirusfrågor, webbläsare och brandvägg. Även annan fysisk utrustning behandlas.

(ID 1994)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn