Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera beskriver vad du behöver tänka på när en extern konsult anlitas för ett arbete som resulterar i ett upphovsrättsligt skyddat verk.

Utgångspunkten är att den är den som skapar ett verk som har upphovsrätten till det. Det är därför viktigt att parterna upprättar ett avtal som reglerar vem som ska ha rättigheterna till det upphovsrättsligt skyddade verket som den externa konsulten skapat.

Den som skapar ett upphovsrättsligt skyddat verk har ideell upphovsrätt (droit moral). Den innefattar rätten att bli omnämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver samt ett skydd mot att verket ändras eller framförs så att upphovsmannens konstnärliga anseende kränks. Denna rätt kan inte till fullo avtalas bort. Ofta anges upphovsmannen med copyrightsymbolen © jämte rättsinnehavarens namn och årtalet för första utgivning. Närmare regler finns i upphovsrättslagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

DokuMeras mall hjälper dig att identifiera vad du behöver tänka på för att inte göra dig skyldig till upphovsrättsintrång när en extern konsult utfört arbete som du kommer att använda inom ditt företag.

(ID 1338)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Handlingsplan projekt 2023
Projektavtal 2023
Projektbudget 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023
Uppdragsavtal 2023