Checklista upprättande av styrelseprotokoll 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet med att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

Styrelse och vd träffas på styrelsemöte för att diskutera företagets verksamhet, resultat, framtid etc. Ett skriftligt och numrerat protokoll måste enligt aktiebolagslagen föras över mötet. Protokollet justeras sedan av ordföranden och en vald styrelsemedlem. På nästa möte ska protokollet från föregående möte godkännas, och de närvarande styrelseledamöterna har möjlighet att kontrollera det.

(ID 727)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn