Checklista uppsägning pga personl förhållanden MKA 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid en uppsägning på grund av personliga förhållanden, i ett företag med kollektivavtalsanslutning.

Arbetsgivaren kan säga upp en anställd på grund av personliga skäl om denne misskött sitt arbete. Normalt sett måste arbetsgivaren ha försökt att omplacera den anställde först. Arbetsgivaren måste kunna bevisa att - den anställde verkligen har burit sig illa åt - företaget har skadats på grund av detta - en uppsägning är den sista och nödvändiga utvägen.

En uppsägning på grund av personliga skäl måste vara sakligt grundad, t.ex. ha sin grund i grovt olämpligt uppträdande, klar oförmåga att klara arbetet eller allvarliga samarbetssvårigheter. Arbetsgivaren måste, inom två månader från att denne fått full klarhet i vad som hänt, underrätta den anställde om att företaget överväger att säga upp honom eller henne. Om det aktualiseras behöver arbetstagarens fackförening meddelas.

(ID 394)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2023