Checklista uppsägning pga personl förhållanden UKA 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid en uppsägning på grund av personliga förhållanden, i ett företag utan kollektivavtalsanslutning.

När en anställd misskött sitt arbete kan denne bli uppsagd på grund av personliga skäl, t.ex. grovt olämpligt uppträdande, oförmåga att klara arbetet eller allvarliga samarbetssvårigheter. Normalt sett måste arbetsgivaren dock ha försökt att omplacera den anställde först. Dessutom måste arbetsgivaren kunna bevisa att den anställde verkligen har burit sig illa åt, att företaget har skadats och att en uppsägning är den enda utvägen.

(ID 393)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2023
Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden 2023