Checklista utvärdering styrelsearbetet 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att utvärdera hur styrelsens arbete fungerar i ett visst bolag och vid genomgång av kontrollpunkterna får du troligtvis många idéer kring hur styrelsearbetet skulle kunna förbättras.

Styrelsen bör varje år fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar dess arbete. Styrelsen har en strategiskt styrande roll, samt en kontrollfunktion, informationsfunktion och ansvar för bolagets verkställande ledning. Den operativa verksamheten sköts av företagets VD.

I denna checklista för utvärdering av styrelsearbetet tas punkter som tidsallokering, mötesfrekvens, uppföljning och trendförändringar upp.

(ID 716)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020
Arbetsordning styrelsens arbete 2020
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2020
Checklista styrelsens arbetsordning 2020
Checklista sökning ny styrelseledamot 2020
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2020
Inventering styrelseledamots nätverk 2020
Profilframtagning styrelsekomplettering 2020
Styrelsemötesschema 2020
VD-instruktion 2020