Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom arbetet inför ett beslut om att acceptera ett erbjudande om ordförandeskap eller ej, i ett aktiebolags styrelse.

Styrelseordförande är den person som leder styrelsens arbete och väljs vanligtvis av styrelsen. Ordförandens främsta uppgifter är att kalla till styrelsemöten, bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter, se till att protokoll förs och agera mentor till vd.

Denna checklista hjälper dig att besluta dig för om du vill acceptera ett uppdrag som styrelseordförande och innehåller punkter såsom solvenskontroll, ekonomisk analys, ägarnas kravspecifikation etc.

(ID 718)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn