Checklista vid kontroll av ställningar på arbetsplatsen 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att säkerställa att du efterlever de krav som gäller i fråga om ställningar på arbetsplatsen.

Användning av ställningar medför olika typer av risker, och genom att följa de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det möjligt att göra arbetet med ställningar säkrare. Den här checklistan som innehåller kontrollpunkter hjälper dig att uppnå det målet.

(ID 5405)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn