Coachingplan 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en coachingplan.

En coachingplan fyller två funktioner: den skapar en grund för fortlöpande coaching, och den säkerställer att coachens åtgärder stödjer den anställdes mål om utveckling. Det gör den genom att coachingplanen stadgar både vad coachen och den anställda ska göra. Den anställdes skyldigheter innefattar att vidta åtgärder för förändring samt att sätta upp mål, och dessa har sin grund i coachingplanen som ska fungera som en grund för att mäta framgången. Coachens skyldigheter handlar framför allt om de specifika coachingåtgärder som ska vidtas – en av coachens uppgifter är att verka för att de åtgärder som planerats faktiskt vidtas, följs upp och utvärderas. Hur effektiv coachingplanen är avgörs emellertid helt av den anställdes utveckling och framgång.

(ID 5207)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn