Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning till en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om att genomföra en kontantemission.

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till bolagsstämma innehålla ett förslag till dagordning. I förslaget till dagordning ska styrelsen tydligt ange de ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman. Ärendena ska vara numrerade.

Denna mall består av en förskriven dagordning som är avsedd att användas på en extra bolagsstämma där beslut om kontantemission ska fattas.

(ID 497)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2023
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2023
Checklista kontantemission privat AB 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023