Dagordning styrelsemöte marknadssituation 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning till ett styrelsemöte, om bolagets marknadssituation, i ett aktiebolag.

I dagordningen skrivs de ärenden och frågor ner som ska tas upp på styrelsemötet. Dagordningen upprättas vanligen av styrelseordförande och sekreterare tillsammans. Ordföranden bör höra sig för med övriga ledamöter om de vill ta upp någon speciell fråga som bör tas med i dagordningen. Styrelsen får inte fatta beslut i frågor som inte finns med i dagordningen. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet.

Dagordningen uttrycker även vilken bilaga som hör till varje punkt och vem som är föredragande i ärendet.

Denna dagordning tar upp punkter som t.ex. kund- och konkurrentanalys samt branschförändringar.

(ID 730)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn