Dagordning styrelsemöte strategi 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning till ett särskilt styrelsemöte, om bolagets strategi, i ett aktiebolag.

Dagordningen brukar upprättas av ordförande och sekreterare tillsammans och är en förteckning över alla ärenden och frågor som ska tas upp vid ett styrelsesammanträde. Ordföranden bör höra sig för med övriga ledamöter om de vill ta upp någon speciell fråga som bör tas med i dagordningen. Styrelsen får inte fatta beslut i frågor som inte finns med i dagordningen. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet.

Dagordningen uttrycker även vilken bilaga som hör till varje punkt och vem som är föredragande i ärendet.

(ID 731)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn