Dagordning styrelsemöte utökad 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning till ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

En dagordning till ett styrelsemöte upprättas vanligen av ordförande och sekreterare tillsammans och innehåller alla ärenden och frågor som ska tas upp vid styrelsesammanträdet. Ordföranden bör höra sig för med övriga ledamöter om de vill ta upp någon speciell fråga som bör tas med i dagordningen. Dagordningen är viktig då styrelsen inte får fatta beslut i frågor som inte finns med i denna. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet.

Dagordningen uttrycker även vilken bilaga som hör till varje punkt och vem som är föredragande i ärendet. I dagordningen finns det plats för bland annat 4 olika rapporter och 5 olika beslut.

När ska jag använda mallen?

När det är dags för styrelsemöte. Dagordningen innehåller information om vad som ska behandlas under mötet och bifogas kallelsen.

Vad ska jag tänka på?

Dagordningen skrivs vanligtvis av ordföranden och styrelsens sekreterare tillsammans, men i ett litet företag blir det ofta ordförandens uppgift. Dokumentet ska innehålla alla ärenden som ska tas upp vid sammanträdet eftersom styrelsen inte får fatta beslut i frågor som inte finns med.

Om en ledamot vill ta upp en fråga som inte finns på dagordningen ska det anmälas i förhand eller under fastställandet av dagordningen, vilket sker i början av styrelsemötet.

På en dagordning bör följande punkter finnas med:

Mötets öppnande

Alla möten behöver öppnas, så också ett styrelsemöte. Ordförandens jobb.

Val av protokollförare

Protokollet är en viktig del i styrelsens arbete.Vem som helst, även någon som inte är ordinarie ledamot, kan utses till protokollförare. Undvik att välja vd eller ordförande eftersom de behövs till annat.

Val av justeringsman

Tre personer ska skriva under protokollet: protokollföraren, styrelsens ordförande och en justeringsman (en ordinarie ledamot). Vid avvikande uppfattning kan justeringsmannen skriva in sin egen uppfattning.

Fastställande av dagordning

Innan dagordningen klubbas igenom kan ordföranden fråga om det finns några övriga frågor som borde vara med på dagordningen. Majoritetsbeslut krävs för att en fråga ska antas.

Föregående protokoll

Protokollet från senaste styrelsemötet ska genomgås och beslutspunkter ska följas upp. Ordföranden ansvarar för denna punkt.

Rapportering

Det är oftast vd som rapporterar om vad som hänt i företaget sedan sist. Det kan vara allt från ekonomiska rapporter till omvärldsanalyser.

Beslut

Ta fram tydliga förslag till beslut innan mötet, och var inte rädda för att stryka en beslutspunkt om det inte finns tillräckligt med beslutsunderlag.

Diskussionsärenden

Allmänna funderingar som inte kräver några beslut. Brukar bli en diskussion där styrelsen ger ordet till vd. Bli inte för långrandiga.

Övriga frågor

Nya frågor som tillkommit efter att dagordningen sänts ut.

Nästa möte

Bestäm tid och plats redan nu! Lägg gärna schema för ett helt år.

Mötets avslutande

Avslutas av ordföranden.

(ID 732)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2023
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2023
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2023
Kallelse styrelsemöte 2023
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2023
Protokoll styrelsemöte 2023
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2023
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2023