Dagsschema 10 objekt 4 kalenderveckor 2022

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta upp ett dagsschema för upp till tio schemalagda objekt. Ett objekt kan vara exempelvis en person, en grupp eller en aktivitet. Schemat fylls i för en kalendervecka i taget och för totalt fyra sammanhängande kalenderveckor.

I bladen ska du mata in alla data för händelserna för de olika objekten. För att du ska veta vilka datum som dagsschemat för varje kalendervecka behandlar så visas ett datumintervall bredvid respektive menyval i huvudmenyn och även i respektive dagsschema. Datumintervallet utgår från det startdatum för schemaläggning som angetts i bladet basuppgifter.

(ID 1179)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn