Datadelningsavtal 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett datadelningsavtal mellan personuppgiftsansvariga.

När två verksamheter ska dela personuppgifter med varandra utan att någon biträdesrelation föreligger kan det finnas skäl att upprätta ett datadelningsavtal. Det reglerar hur två aktörer som var och en för sig är personuppgiftsansvariga ska hantera och ansvara för personuppgifter som delas mellan verksamheterna. Datadelning kan exempelvis komma ifråga inom forskningssamarbeten eller koncerner.

Glöm inte att ta del av innehållet i mallen checklista datadelningsavtal med ID 4959 innan du upprättar avtalet. På så sätt minskar du riskerna för att glömma bort viktiga aspekter som bör regleras i ett datadelningsavtal.

(ID 4958)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn