Fördelningshandling arbetsmiljö 2024

Denna mall från DokuMera är en fördelningshandling som hjälper dig som arbetsgivarrepresentant att fördela arbetsmiljöarbetsuppgifter vidare i organisationen.

Inom medelstora och stora organisationer är det omöjligt för en person att ensam utföra arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter och därigenom uppfylla arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Sedan 1973 är det möjligt för arbetsgivaren att överföra arbetsmiljöarbetsuppgifter på andra inom en organisation. Detta kallas för fördelning. 

Fördelning sker på arbetsgivarens risk och det är upp till den som fördelar att se till att mottagaren av uppgifterna har de befogenheter (ekonomiska befogenheter och arbetsledningsbefogenheter) och den kompetens (yrkesmässig samt tillgång till erforderlig information) som krävs för att denne ska kunna fullgöra sitt arbetsmiljöuppgifter. 

Vid fler än 10 arbetstagare finns ett krav på att fördelning ska ske skriftligen.

Specifikation

  • Fördelningshandling arbetsmiljö 2024
  • 2061
  • 1,34
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider