Delegeringshandling yttre miljö 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera är en delegeringshandling som hjälper dig att delegera miljöarbetsuppgifter vidare i organisationen.

Delegering sker alltid på den delegerandes risk och det är upp till den som delegerar att se till att mottagaren av delegeringen har de befogenheter (ekonomiska befogenheter och arbetsledningsbefogenheter) och den kompetens (yrkesmässig samt tillgång till erforderlig information) som krävs för att denne ska kunna fullgöra sitt miljöansvar.

Denna mall avser den yttre miljön, exempelvis i fråga om miljöansvar enligt miljöbalken. Om du behöver en delegeringshandling i fråga om arbetsmiljö kan du ta del av mallen Delegeringshandling arbetsmiljö med ID 2061.

(ID 5179)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn