Denuntiation - enkelt skuldebrev enkel fordran 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att underrätta en gäldenär om att en fordran eller rättighet har överlåtits.

Det är viktigt att underätta gäldenären när en underrättelse sker. Detta kallas för denuntiation och medför att förvärvaren av det enkla skuldebrevet eller den enkla fordringen får skydd mot överlåtarens borgenärer. Överlåtelsen medför också att gäldenären försätts i ond tro om vem som har rätt att ta emot betalning enligt fordringen/skuldebrevet.

Denuntiation gäller inte endast för enkla skuldebrev, utan även vanliga fakturor, fordringar enligt avbetalningskontrakt, hyreskontrakt m.m.

Ta hjälp av denna mall från DokuMera när du ska underrätta gäldenären om en överlåtelse av en viss fordran.

(ID 4821)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn