Dokumentation av säkerhetsprövningssamtal 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera vad som framkommer under ett säkerhetsprövningssamtal.

Enligt säkerhetsskyddslagen ska myndigheter och andra som lagstiftningen gäller för vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota rikets säkerhet, såsom spioneri och sabotage. Säkerhetsprövning utgör tillsammans med tillträdesskydd och informationssäkerhetsskydd grunden för detta förebyggande arbete.

Säkerhetsprövningen omfattar alla de åtgärder som syftar till att samla så mycket information som möjligt om den intervjuade för att utifrån denna kunna avgöra om han eller hon kan bedömas lojal mot de intressen som skyddas i offentlighets- och sekretesslagen, säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen och att den intervjuade för övrigt är pålitlig från säkerhetsskyddsynpunkt. Säkerhetsprövningen ska även komma fram till om det finns några försvårande sårbarheter.

Den intervjuade kommer som ett led i säkerhetsprövningen att genomgå ett säkerhetsprövningssamtal och en registerkontroll. Samtalet är en stor och viktig del av säkerhetsprövningen och kommer att beröra den intervjuades personliga förhållanden. Detta är nödvändigt för att ta reda på om det kan finnas risk för dubbla lojaliteter och medföljande intressekonflikt eller andra förhållanden som kan göra den intervjuade mer sårbar för påtryckningar. Exempel på områden som kan komma att diskuteras är: umgänge, ekonomi, utlandsresor, fritidsintressen, missbruksproblematik, kriminalitet och personliga egenskaper.

Ta del av DokuMeras mall Samtalsunderlag – Säkerhetsprövningssamtal med ID 5140 inför ditt samtal.

(ID 5139)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn