Ekonomisk plan för brf 2023

Format: Word-mall (12 sidor)
Pris: 970 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening.

Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt ska en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet. Av planen ska också framgå om förutsättningarna för registrering är uppfyllda.

Denna mall kan användas för ovanstående ändamål. Innehållet i mallen är endast exemplifierande, och behöver anpassas utifrån de förutsättningar och omständigheter som gäller i just ditt fall.

(ID 5376)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn