Enkät för riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska göra en riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön.

Att bli utsatt för hot och våld i sitt arbete är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Som arbetsgivare är det viktigt att arbeta förebyggande och göra en riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön. Många hot- och våldsituationer går att undvika genom bra planering.

Faktorer som kan innebära risk för hot och våld i arbete är exempelvis:

- hantering av pengar eller varor - arbete med människor - arbete i offentliga miljöer - arbete inom myndigheter eller andra idéburna organisationer - kvälls- eller nattarbete - ensamarbete - bristande kunskap och erfarenhet både inom sitt yrkesområde och om bemötande och konflikter - stress, tidsbrist, för hög arbetsbelastning - brottsutsatta områden eller platser.

Med hjälp av DokuMeras enkät gör du enkelt en riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön.

(ID 4709)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista undvika hot och våld 2023
Handlingsplan för reducering av arbetsmiljörisker 2023
Policy mot hot och våld 2023
Tillbudsrapport vid hot och våld i arbetet 2023
Tillbudsrapport vid telefonhot 2023