Enkelt skuldebrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev.

Ett enkelt skuldebrev riktar sig till viss person eller visst företag. Det är ett bevis på en person, gäldenären, har en skuld till fordringsägaren, borgenären.

Mallen för enkelt skuldebrev som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta ett lättbegripligt skuldebrev som inte lämnar några oklarheter. Att skuldebrevet är klart och tydligt formulerat är viktigt för att förebygga eventuella framtida problem relaterade till skuldebrevets innehåll, vilket kan påverka återbetalningen av skulden.

När ska jag använda mallen?

Om ni lånar ut pengar till någon och vill ha ett skriftligt intyg på utlåningen. Ett annat ord för skuldebrev är revers.

Vad ska jag tänka på?

Om ni vill vara på den säkra sidan när ni lånar ut pengar är ett skuldebrev att föredra framför ett muntligt avtal. Det finns enkla och löpande skuldebrev, vilka har olika rättsliga innebörder som du kan läsa mer om på det här uppslaget. Du hittar dessutom exempel på såväl enkelt som löpande skuldebrev.

Vilken typ av skuldebrev ni ska välja beror på olika faktorer. Vill ni som borgenär ha ökade möjligheter att sälja skuldebrevet vidare väljer ni ett löpande skuldebrev. Som gäldenär är det fördelaktigt att skriva på ett enkelt skuldebrev eftersom gäldenären då inte är skyldig att betala till en ny borgenär om inte denne kan styrka avtal om överlåtelse.

Enkelt skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev är inte tänkt att överlåtas eftersom det är ställt (skrivet) till en viss person (som ska få betalt). Betalningsskyldigheten är inte knuten till skuldebrevet utan till skulden, och det enkla skuldebrevet behöver inte ens visas upp vid betalningstillfället. Om du som ägare lånar ut pengar till ditt eget aktiebolag använder du ofta ett enkelt skuldebrev.

Löpande skuldebrev

Det finns två typer av löpande skuldebrev: orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Ett löpande skuldebrev är en värdehandling och ett bevismedel. Ett löpande skuldebrev är avsett för att överlåtas.

Innehavarskuldebrevet ställs till innehavaren. Den som visar upp brevet har rätt att få betalt.

I orderskuldebrevet anges alltid betalningsmottagaren med namn och tillägget "eller order", vilket innebär att borgenären skriver dit sitt och övertagarens namn vid en överlåtelse av skuldebrevet. Dock måste den som övertar orderskuldebrevet bevisa att han är rätt betalningsmottagare. Detta sker normalt genom att han bevisar att han är en del av en obruten kedja som leder från den första borgenären och framåt.

Var väldigt noga med att ange om skuldebrevet är enkelt eller löpande.

(ID 289)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2023
Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan 2023
Enkelt skuldebrev borgen pant 2023
Enkelt skuldebrev Engelsk 2020
Löpande skuldebrev 2023