Enkelt skuldebrev borgen pant 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev med ett borgensåtagande och ett pantavtal.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person, fysisk eller juridisk, och är ett bevis på att gäldenären häftar i skuld till borgenären.

I detta fall har en borgensman lovat att betala gäldenärens (låntagarens) skuld till borgenären (långivaren), om gäldenären inte betalar den.

Pant i lösa saker (handpant) ska, för att vara giltig, förvaras av panthavaren. Enligt pant- och borgensreglerna i detta avtal kan borgensmannen söka betalning från gäldenären (regress) först efter att pantföremålet har sålts.

(ID 291)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn