Entreprenadkontrakt_beställningsskrivelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett entreprenadkontrakt/en beställningsskrivelse.

Oavsett vilken entreprenadform du väljer bör du säkerställa att det finns ett entreprenadkontrakt. Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete på en bestämd plats åt en beställare. Som byggherre är det du som är beställaren och byggföretaget du anlitar är entreprenören som ska fullfölja uppdraget som ni kommer överens om när ni skriver kontrakt.

Ett entreprenadkontrakt kan vara omfattande och innehålla många anvisningar. Med hjälp av denna mall kan du enkelt ange vilka handlingar och övriga krav som ska gälla för din entreprenad. Du kan enkelt anpassa mallen efter dina behov.

Specifikation

  • Entreprenadkontrakt_beställningsskrivelse 2024
  • 5403
  • 1,13
  • 4
  • docx
570 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider