2093 Erhållna aktieägartillskott 2022

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets erhållna aktieägartillskott.

Ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget. Ett aktieägartillskott kan vara ett alternativ till en nyemission och genomförs oftast när bolaget har kommit eller riskerar att komma på obestånd.

Ett ovillkorat aktieägartillskott behöver inte betalas tillbaka, men ett villkorat aktieägartillskott ska betalas tillbaka om vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi.

(ID 338)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn