Etikregler styrelsens arbete 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppställning över överenskomna etiska regler för styrelsens arbete i ett aktiebolag.

Ett viktigt men ofta förbisett område är arbetet med etik inom företag. För att uppmärksamma bolagets etiska ståndpunkter och klargöra vilka regler som gäller för styrelsen kan det vara bra att skriftligen upprätta etiska regler för styrelsens arbete. Dessa kan utgöra en grund för den fortsatta utvecklingen av företagets arbete med etik för medarbetare och affärsidéer.

Mallen innehåller även utrymme för att lägga till ytterligare etiska regler för styrelsen som kan anses behövliga.

(ID 710)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn