Fasta kostnader 2023

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sammanställning av fasta kostnader för en viss tidsperiod och en viss verksamhetsdel.

Sammanställningen kan exempelvis avse en månad för en viss avdelning i företaget eller för ett kvartal och ett helt företag. Du får därmed på ett snabbt sätt en översikt av vad som måste finansieras med hjälp av försäljning, krediter eller annat. Det finns plats för upp till 22 fasta kostnadsbelopp tillsammans med vilket kostnadsslag det är frågan om och en kort beskrivningstext.

Du erhåller resultatet i en s.k. kostnadsöversikt som lämpar sig utmärkt för vidare kommunikation med andra i företaget runt verksamhetsdelens fasta kostnadssituation. Kostnadsöversikten fungerar också väl för att ha till hands inför ett mer omfattande budgetarbete.

När ska jag använda mallen?

Om ni vill göra en sammanställning av fasta kostnader för en viss tidsperiod eller en viss avdelning.

Vad ska jag tänka på?

Sammanställningen av fasta kostnader gör att ni direkt kan se vad som måste finansieras med hjälp av försäljning, krediter eller liknande. Om företaget (eller en avdelning) har fasta kostnader på en viss summa under en period, måste ni ha tillräckligt med pengar för att klara utbetalningarna av de här utgifterna.

Fasta kostnader är kostnader som inte påverkas av om företaget säljer fler eller färre enheter.

Eftersom fasta kostnader ofta är konstanta från period till period är det förhållandevis enkelt att göra sammanställningen. Men, glöm inte att uppdatera.

 • Fyll i vilket företag och eventuell avdelning det handlar om. Ange också vem som upprättat dokumentet (bra vid kontroll), datum och vilken period det rör sig om (vecka månad, kvartal, år etc.).
 • Beskriv sedan företagets eller avdelningens fasta kostnader. Du skriver vilken kostnadstyp det handlar om och beskriver kort vad den innehåller. Fyll sedan i det aktuella beloppet. I DokuMeras mall finns det plats för 22 typer av fasta kostnader (vilket räcker gott och väl för de flesta företag).
 • En smart mall räknar sedan automatiskt ut hur stor den totala fasta kostnaden blir för perioden. Genom denna uträkning vet ni hur mycket pengar som behövs för att klara de fasta kostnaderna (glöm dock inte de rörliga!).
 • Resultatet lämpar sig utmärkt för vidare kommunikation med andra som kan påverka företagets fasta kostnader. Kostnadsöversikten är också bra att ha till hands när ni gör ett mer omfattande budgetarbete.
(ID 2640)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2023
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023
Likviditetsprognos 2023
Personalkostnadsbudget tvåårig 2023
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023
Resultatsimulering totalanalys 2023