Feleffektanalys 2023

Format: Excel-mall (14 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta och genomföra en feleffektsanalys, även kallad FMEA.

Syftet med en feleffektsanalys är att lyfta fram felrisker och bedöma dessa för att kunna prioritera förebyggande åtgärder. FMEA-metoden är ett systematiskt arbetssätt i grupp som objektivt värderar risker som kan tänkas förekomma hos en konstruktion eller en process.

Denna mall består av ett Excel-dokument som hjälper dig att upprätta en feleffektsanalys. Mallen innehåller en kort instruktion som beskriver hur dokumentet ska fyllas i och användas.

(ID 2001)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista produktutveckling fysiska varor 2023
Händelseschema produktutveckling fysiska varor 2023