Firmateckningsinstruktion 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en firmateckningsinstruktion som kan användas internt.

Vid firmateckning tecknar en fysisk person ett företags firma, dvs. undertecknar juridiska handlingar (skuldebrev, avtal, fullmakter m.m.) i företagets namn och med bindande verkan.

Det är möjligt att ha enskild firmateckning eller kollektiv firmateckning. Reglerna om detta finns i aktiebolagslagen samt i lagen om ekonomiska föreningar.

(ID 2651)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Attestinstruktion 2021
Checklista attestrutiner 2021
Namnteckningsprov med signatur 2021