Följesedel Engelsk 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig följesedel på engelska (delivery note), som följer med varor som levereras från företaget.

En följesedel är ett dokument med vissa uppgifter om varan (t.ex. varuslag och kvantitet) som skrivs ut i samband med expediering av order, eller registrering av faktura och som bifogas vid varuleverans. När varan överlämnas till köparen bör han eller hon göra en avstämning mot följesedeln samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel. Följesedeln är juridiskt bindande och är en indikation på leverans av varor eller tjänster. Utan en följesedel kan varor endast levereras om en faktura redan har skapats.

(ID 4253)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn