Förberedelseunderlag inför upprättande av coachingplan 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förbereda upprättandet av en coachingplan.

När en coachingplan ska upprättas är det viktigt att veta vad den anställdes problem egentligen har sin grund i. Det är inte ovanligt att den anställde beskriver vad han eller hon vill bli bättre på, men för att möjliggöra förbättring och förändring är det viktigt att förstå det underliggande problemet, dvs. vad är det som hittills har hindrat den anställde från att nå sina mål? Det är möjligt att förbättra mycket genom att bara fokusera på målen, men inte sällan blir det mer effektivt att uppnå målen om man förstår varför målen inte hittills har uppnåtts.

Ta gärna del av mallen Coachingplan (ID 5207) när du ska upprätta en coachingplan.

(ID 5213)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn