Förfrågan om borgensmannabyte 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en förfrågan till ett kreditinstitut om utbyte av borgensman i ett avtal.

Borgensmannen är den som går i god för gäldenärens skuld såsom det vore hans eller hennes egen. Vanligtvis ska borgenären söka betalt av gäldenären för en skuld innan borgensmannen krävs på betalning.

Borgensmannen är viktig för borgenären, eftersom han eller hon kan komma att påverka borgenärens möjlighet att få betalt. Det är därför av betydelse för borgenären vem som är borgensman. Med hjälp av denna mall kan du enkelt upprätta en förfrågan till borgenären om byte av borgensman.

(ID 502)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn