Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förhandlingsframställan vid uppsägning på grund av arbetsbrist när kollektivavtal saknas.

Innan arbetsgivare beslutar om en viktigare förändring av sin verksamhet måste han eller hon förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han eller hon är bunden av kollektivavtal. Detsamma ska iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.

Om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den organisationen.

Mallen hjälper dig att upprätta en förhandlingsframställan när en särskild medlem av arbetstagarorganisationen ska sägas upp.

(ID 4266)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för frivillig överenskommelse 2023
Checklista för turordningslista 2023
Checklista företrädesrätt återanställning 2023
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2023
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2023
MBL- protokoll fört vid förhandling 2023
Personalhandbok 2023
Processbeskrivning vid arbetsbrist 2023
Turordningslista vid arbetsbrist 2023
Underrättelse till anställd om avsked 2023