Förlagsandelsbevis ekonomisk förening 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utfärda ett förlagsandelsbevis för erlagd förlagsinsats.

En ekonomisk förening måste enligt lag utfärda förlagsandelsbevis. Dessa måste undertecknas av föreningen, och viss information måste finnas på förlagsandelsbevis.

Med hjälp av denna mall kan du enkelt upprätta ett förlagsandelsbevis som uppfyller alla de krav som ställs enligt lagen om ekonomiska föreningar.

(ID 5277)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn