Förteckning brandskyddsutrustning 2023

Format: Excel-mall (17 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över brandskyddsutrustning på ditt företag, med plats för upp till 300 objekt.

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för verksamhetens brandskydd. Det innebär en skyldighet att tillhandahålla utrustning för livräddning vid brand och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

(ID 1529)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2023
Brandskyddspolicy 2023
Brandskyddsregler 2023
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2023
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2023
Instruktion brandskyddskontroll 2023
Instruktion vid brandlarm 2023
Personalhandbok 2023
Protokoll brandskyddskontroll 2023
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2023
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2023