Frågebatteri för utarbetande av ägardirektiv 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig med det förberedande arbetet inför utformningen av ett ägardirektiv. Ett ägardirektiv uttrycker det som ägaren eller ägarna vill med sitt företag.

Mallen Frågebatteri för utarbetande av ägardirektiv innehåller ett antal frågor till ägaren/ägarna. Dessa frågor syftar till att kartlägga väsentliga ägarfrågor för att identifiera tveksamheter, oenigheter och/eller otydligheter. Efter att svaren har analyserats tar ett antal ägarmöten vid där ett slutligt ägardirektiv formuleras och fastställs.

Ta hjälp av DokuMeras mall Ägardirektiv (id 4491) för att utforma det slutliga dokumentet.

(ID 4492)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ägardirektiv 2023