Frågeformulär - identifiera dina styrkor 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att identifiera dina styrkor.

Vilka är dina unika talanger? Vad gör dig speciell? Upptäck dina styrkor med hjälp av frågorna i mallen.

Instruktioner: • Besvara frågorna i mallen, skriv upp det du kommer att tänka på, oavsett hur litet eller oväsentligt det kan verka. • Sträva efter att ange tre styrkor eller svar på varje fråga. • Tänk på att det är bra att upprepa svar – detta betonar viktiga styrkor och färdigheter. • Om ditt svar inte är en styrka, fråga dig själv “Vilken styrka kan finnas bakom detta?” eller ”Vilka färdigheter hjälpte mig att uppnå detta?” • Sammanfatta genom att söka efter gemensamma mönster och styrkor; se över dina svar och markera återkommande styrkor och mönster. • Skriv sedan vilka som är dina tio starkaste egenskaper på ett separat papper. Återkom till den listan ofta!

(ID 5216)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn