Frågeunderlag för egenkontroll enligt miljöbalken 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera gällande egenkontroll hjälper dig att säkerställa att krav enligt miljöbalken samt lagen om verksamhetsutövares egenkontroll är uppfyllda.

Frågorna är av exemplifierande karaktär, vilket innebär att du kan ta bort frågor som saknar relevans för din verksamhet samt lägga till frågor som är av större vikt. Mallen hjälper dig inte endast att kartlägga vilka risker som finns, utan även att dokumentera vilka åtgärder som ska utföras, vem som ansvarar för det, tidpunkt för åtgärdande samt uppföljning.

Ta gärna del av DokuMeras mall Checklista egenkontroll enligt miljöbalken med ID 4830 innan du börjar fylla i frågeunderlaget.

(ID 5368)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn