Frågeunderlag för egenkontroll enligt miljöbalken 2024

Denna mall från DokuMera gällande egenkontroll hjälper dig att säkerställa att krav enligt miljöbalken samt lagen om verksamhetsutövares egenkontroll är uppfyllda.

Frågorna är av exemplifierande karaktär, vilket innebär att du kan ta bort frågor som saknar relevans för din verksamhet samt lägga till frågor som är av större vikt.

Mallen hjälper dig inte endast att kartlägga vilka risker som finns, utan även att dokumentera vilka åtgärder som ska utföras, vem som ansvarar för det, tidpunkt för åtgärdande samt uppföljning.

Ta gärna del av DokuMeras mall Checklista egenkontroll enligt miljöbalken med ID 4830 innan du börjar fylla i frågeunderlaget.

Specifikation

  • Frågeunderlag för egenkontroll enligt miljöbalken 2024
  • 5368
  • 1,13
  • 9
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider