Friskvård - Handlingsplan 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att planlägga åtgärder som stimulerar den enskilde medarbetarens vilja och möjlighet att använda friskvårdsaktiviteter.

Forskning visar att fysisk aktivitet har stor positiv effekt mot en rad sjukdomar, inklusive de vanligaste diagnosgrupperna som är rygg- och nackbesvär samt stress. När det gäller de stressrelaterade sjukdomarna har även t.ex. arbetets struktur och påverkansmöjlighet stor betydelse.

Omkring 80 % av Sveriges befolkning över 30 år är inte tillräckligt fysiskt aktiv. 10 – 15 % är helt inaktiva, vilket innebär att de inte har någon fysisk belastning i yrkesarbetet, inte promenerar till eller från arbetet och heller inte har några regelbundna fritidsintressen som innebär någon fysisk belastning.

Hälsa hänger ihop med lönsamhet och effektivitet för företaget. Hos DokuMera finner du som vill satsa på friskvård en handlingsplan för friskvård. Syftet med handlingsplanen är att planlägga åtgärder som stimulerar den enskilde medarbetarens vilja och möjlighet att på olika sätt använda friskvårdsaktiviteter för att främja sin egen hälsa och därmed förebygga ohälsa.

(ID 4458)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Friskvårdspolicy 2023
Personalhandbok 2023