Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att fullfölja ansökan om dödande av förkommet skuldebrev för att få ett nytt skuldebrev.

Dödning medför att den förkomna handlingen (skuldebrevet) dödas, vilket sker efter ansökan av den som förlorat handlingen. Själva ansökan ska innehålla uppgifter om sökanden och om skuldebrevet, dvs. den som sist innehaft handlingen samt utredning om hur handlingen förkommit.

Annonsering sker sedan i Post- och Inrikes Tidningar och efter att tolv till tjugofyra månader har gått fattar Kronofogdemyndigheten beslut om dödning. När beslutet har fattats har du möjlighet att fullfölja ansökan, dvs. begära att gäldenären utfärdar ett nytt skuldebrev.

(ID 4087)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn