Fullmakt dagliga bankärenden 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt som ger en viss utpekad person behörighet att företräda dig i dagliga bankärenden.

En fullmakt innebär att en fullmaktsgivare (huvudman) ger en fullmaktshavare (fullmäktig) behörighet att vidta vissa rättshandlingar för huvudmannens räkning. En fullmakt gällande dagliga bankärenden är begränsad (inskränkt) och avser endast åtgärder som uttryckligen framgår av fullmakten. Det kan vara effektivt att utfärda en bankfullmakt när man själv saknar möjlighet eller tid att gå till banken.

Observera att banker ofta kräver att bankens upprättade fullmakter ska användas. En bank är inte skyldig att acceptera huvudmannens fullmakt när avtal ska ingås eller när andra rättshandlingar ska göras. Ibland kan det också krävas att fullmakten är bevittnad.

(ID 548)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn