Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en fullmakt för domstols och myndighetsärenden på engelska.

En fullmakt för domstols och myndighetsärenden (även kallad rättegångsfullmakt) är en fullmakt för rättegångsombud att föra parts talan i rättegång. En skriftlig rättegångsfullmakt ska innehålla ombudets namn samt vara egenhändigt undertecknad av parten. Parten kan när som helst återkalla fullmakten.

Denna fullmakt ger ombudet en begränsad behörighet att föra talan i ett visst ärende och mot en viss part. Den är därmed inte så vid som en generell rättegångsfullmakt som omfattar även framtida ärenden.

(ID 4548)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn