Fullmakt ekonomisk förening 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt till ett ombud på en föreningsstämma i en ekonomisk förening.

Styrelsen ska kalla till den årliga föreningsstämman. Den medlem som vill närvara ska ges möjlighet till detta genom en kallelse. Den medlem som vill närvara, men som ej har möjlighet att närvara personligen, har rätt att utse ett ombud för sin räkning med stöd av en fullmakt. Denna mall kan användas för detta ändamål.

Glöm inte bort att ombudet måste ha med sig fullmakten i original till stämman.

(ID 5285)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn