Fullmakt företräda aktieägare - Begränsad 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt för annan att delta och rösta i vissa angivna frågor på bolagsstämman.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och består av aktieägarna. Årsstämman är den årligen återkommande stämman till skillnad från den extra bolagsstämman som kan sammankallas när som helst. Vid bolagsstämman tas beslut i ärenden som är viktiga för bolaget.

Fullmakt ger rätt att företräda annan och ingå rättshandlingar å dennes (fullmaktsgivarens) vägnar. Genom upprättandet av denna fullmakt bemyndigas fullmaktshavaren att företräda aktieägaren vid bolagsstämman och rösta för dennes aktier i de frågor som fullmakten medger.

Mallen till fullmakt som DokuMera har tagit fram kan enkelt användas och kompletteras med ytterligare information.

(ID 3682)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn