Fullmaktsformulär marknadsnoterat bolag 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett fullmaktsformulär för ett marknadsnoterat bolag.

Av aktiebolagslagen framgår att ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska hålla ett fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats under minst tre veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman.

Denna mall kan användas för ovanstående ändamål.

(ID 5370)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn