Fullmaktsformulär marknadsnoterat bolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett fullmaktsformulär för ett marknadsnoterat bolag.

Av aktiebolagslagen framgår att ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska hålla ett fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats under minst tre veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman.

Denna mall kan användas för ovanstående ändamål.

Specifikation

  • Fullmaktsformulär marknadsnoterat bolag 2024
  • 5370
  • 1,13
  • 1
  • docx
425 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider