Hållbarhetspolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en hållbarhetspolicy på engelska för ditt företag.

En hållbarhetspolicy syftar till att beskriva hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas i verksamheten och vilka värderingar verksamheten står för. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget. Hållbarbetsarbetet kan exempelvis beskriva hur företaget ser på samt arbetar med frågor gällande ekonomiskt ansvar, miljöansvar, samhällsansvar, lagstiftningsansvar, leverantörsansvar och arbetsgivaransvar.

En hållbarhetspolicy kan således sägas syfta till att visa hur företaget verkar för ett mer hållbart samhälle, exempelvis genom att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Mallen är enkel att anpassa efter verksamhetens förutsättningar och behov.

Specifikation

  • Hållbarhetspolicy Engelsk 2024
  • 5115
  • 1,16
  • 3
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider