Hållbarhetspolicy Engelsk 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 770 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en hållbarhetspolicy på engelska för ditt företag.

En hållbarhetspolicy syftar till att beskriva hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas i verksamheten och vilka värderingar verksamheten står för. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget. Hållbarbetsarbetet kan exempelvis beskriva hur företaget ser på samt arbetar med frågor gällande ekonomiskt ansvar, miljöansvar, samhällsansvar, lagstiftningsansvar, leverantörsansvar och arbetsgivaransvar.

En hållbarhetspolicy kan således sägas syfta till att visa hur företaget verkar för ett mer hållbart samhälle, exempelvis genom att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Mallen är enkel att anpassa efter verksamhetens förutsättningar och behov.

(ID 5115)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn