Hälsodeklaration 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper ditt företag att skapa ett underlag för hälsodeklaration vid nyanställning.

Hälsodeklarationer används i en mängd olika syften, bland annat för personal som arbetar med livsmedel eller med nära kontakt med människor, t.ex. inom sjukvården. Denna hälsodeklaration är avsedd att användas vid nyanställning och är tänkt att fyllas i av personen som rekryteras. Med hjälp av denna kan arbetsgivaren bättre tillgodose den anställdes eventuella särskilda behov.

Tänk på att en hälsodeklaration innehåller känsliga personuppgifter, och det är viktigt att du behandlar dessa på ett sätt som överensstämmer med reglerna i dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller kravet på rättslig grund och lagringsminimering.

(ID 4336)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Friskvårdspolicy 2023
Policy mot trakasserier 2023
Rehabiliteringspolicy 2023
Sjukdomspolicy 2023