Handlingsplan för alkohol- och drogfrågor 2021

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en handlingsplan för alkohol- och drogfrågor. Arbetsgivaren kan lämpligen i samråd med arbetstagarna ta fram ett handlingsprogram på hur olika slag av missbruk ska hanteras.

Vidare bör det framgå hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande genom exempelvis informationsmaterial, arbetsplatsträffar, utbildningar och organiserad stödverksamhet.

Denna handlingsplan för alkohol- och drogfrågor samt alkohol- och drogpolicyn (id 1989) bör presenteras för varje nyanställd samt också uppdateras så att arbetsplatsen får en god och säker arbetsmiljö med hög kvalitet och effektivitet. Med hjälp av handlingsplanen kan du också skapa en medvetenhet om hur medarbetare med problem kan stöttas samt förebygga att problem uppstår.

(ID 4525)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn