Handlingsplan för reducering av arbetsmiljörisker 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handlingsplan för att reducera arbetsmijörisker i verksamheten.

Andvänd till att börja med mallen Listning av arbetsmiljörisker id 4712 för att ta reda på om det finns några risker i arbetsmiljö och i så fall vilka risker som finns. När det är gjort är det dags att utforma en handlingsplan för att reducera arbetsmijlöriskerna. När handlingsplanen är utformad använder du mallen Kontrollrapport av åtgärdade arbetsmiljörisker för att se till att riskerna åtgärdas.

(ID 4710)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista undvika hot och våld 2023
Enkät för riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön 2023
Policy mot hot och våld 2023
Tillbudsrapport vid hot och våld i arbetet 2023
Tillbudsrapport vid telefonhot 2023